Jump to contentUse cases
ARTICLES
International Opponent-reviewed Scientific Articles
Taija Finni, Min Hu, Pasi Kettunen, Toivo Vilavuo, Sulin Cheng. (2007) Measurement of EMG activity with textile electrodes embedded into clothing. Physiological Measurement 28: 1405-1419.
Link to article
Tikkanen Olli, Min Hu, Toivo Vilavuo, Pekka Tolvanen, Sulin Cheng and Taija Finni. (2012) Ventilatory threshold during incremental running can be estimated using EMG shorts. Physiol Meas 33: 603-614.
Link to article
Tikkanen O, Haakana P, Pesola AJ, Häkkinen K, Rantalainen T, Havu M, Pullinen T, Finni T. (2013) Muscle Activity and Inactivity Periods during Normal Daily Life. PlosOne, 8:1:e52228.
Link to article
Finni T, Haakana P, Pesola AJ, Pullinen T (2014) Exercise for fitness does not decrease the muscular inactivity time during normal daily life. Scand J Med Sci Sport 24(1):211-9.
Link to article
Tikkanen O, Kärkkäinen S, Haakana P, Kallinen M, Pullinen T, Finni T. (2014) EMG, heart rate and accelerometer as estimators of energy expenditure in locomotion. Med Sci Sports Exerc 46,9: 1831-1839.
Link to article
Pesola AJ, Laukkanen A, Haakana P, Havu M, Sääkslahti A, Sipilä S, Finni T. (2014) Muscle inactivity and activity patterns after sedentary-time targeted Randomized Controlled Trial. Med. Sci. Sports Exerc. 46, 11, 2122–2131.
Link to article
Pesola AJ, Laukkanen A, Tikkanen O, Sipilä S, Kainulainen H, Finni T. (2015) Muscle inactivity is adversely associated with biomarkers in physically active adults. Med Sci Sports Exerc 47 (6), 1188-1196.
Link to article
Show more articles
PH.D. Thesis
Olli Tikkanen: Estimation of physiological loading during exercise and normal daily life. University of Jyväskylä. 1.10.2014.
Link to article
Master thesises
Toivo Vilavuo:The behaviour of EMG activity of large thigh muscles during commencing running and cycling strain using M-body technology. (Summaavan EMG- mittauksen käyttö anaerobisen kynnysrajan määrittämiseen ja kestävyysharjoittelun seurantaan) Biomekaniikan pro gradu 2007.
Link
Haakana Piia: Assessment of physical activity in normal daily life using shorts with embedded EMG electrodes. Valmennus- ja testausopin pro gradu 2011.
Link
Pesola Arto: Inactivity is an independent health risk: objectively measured muscle activity and inactivity during normal daily life of ordinary people. Liikuntafysiologian pro gradu 2011.
Link
Anna-Stina Kuula: Energy expenditure and muscle activity in active and passive commute among elderly. Biomekaniikan pro gradu 2011.
Link
Sakari Mikkola: COMPARISON OF ACCELERATION AND EMG SIGNALS IN QUANTIFYING PHYSICAL ACTIVITY. Biomekaniikan pro gradu 2012.
Link
Kalema Roudi: Quadriceps and hamstring muscle EMG activity during a football match. Biomekaniikan pro gradu 2012.
Link
Petrin Marco: Average whole day activation of the thigh muscles measured by textile electrodes in men and women. Valmennus- ja testausopin pro gradu 2010.
Ihalainen, Petra: Lack of muscle activity in leg muscles of office workers – effect of a dynamic office chair. Valmennus- ja testausopin pro gradu 2015.
Pasi Kettunen: Kenttäolosuhteisiin tarkoitetun summaavan pinta-EMG:n mittausjärjestelmän validointi ja luotettavuus. Biomekaniikan pro gradu 2008.
Show more results
Bachelor works
Piia Haakana: Housuihin ommeltujen tekstiilielektrodien toistettavuus ja luotettavuus uutena mitta-usmenetelmänä. Biomekaniikan kandidaatintutkielma 2010.
Maria Mikkonen: EMG-shortsit, kiihtyvyysmittari ja observointi päiväkoti-ikäisen lapsen fyysisen aktiivisuuden arvioinnissa. Biomekaniikan kandidaatintutkielma 2012.
Abstracts Presented at Scientific Congresses
Tikkanen O, M Hu, T Vilavuo, P Kettunen, P Tolvanen, T Rantalainen, S Cheng, T Finni. Analysis of the aerobic-anaerobic transition during incremental treadmill running with the use of electromyography. ECSS 9-12.7.2008 Estoril, Portugal.
Link to article
T Finni, M Hu, P Kettunen, T Vilavuo, S Cheng. Validity, reliability and feasibility of measuring muscle activity with textile electrodes embedded into clothing. International Society of Biomechanics 2007 Taiwan.
Finni T, Haakana P, Tikkanen O, Sipilä S, Pullinen T. Locomotor muscle activity and inactivity during normal daily life in ordinary people, 29.10.2010. Nordic Conference: Interdisciplinary perspectives on health, participation and effects of sport and exercise, Odense, Denmark.
Finni T, Haakana P, Tikkanen O, Petrin M, Pullinen T. Physical activity and inactivity druing normal daily life quantified using electromyography. 15.6.2010 13th World Sport for All Congress, Jyväskylä, Finland.
Finni T, Haakana P, Romppainen T, Pullinen T. Exercise does not alter the time in sedentary activities during normal daily life in ordinary people. 2nd International Congress on Soldiers’ Physical Performance. May 4-7, 2011 Jyväskylä Finland.
Finni T, Haakana P, Romppainen T, Pullinen T. Sedentary activity time quantified by using muscle activity and heart rate during normal daily living of ordinary people. Puijo Symposium, Kuopio 29.6.-2.7.2011.
Arto Pesola, Olli Tikkanen, Piia Haakana, Teemu Pullinen, Sarianna Sipilä, Taija Finni. Muscle activity and inactivity during normal daily life of ordinary people. Puijo Symposium, Kuopio 29.6.-2.7.2011.
Pesola, A.J., Laukkanen, A., Haakana P., Sipilä, S., Sääkslahti, A., Finni, T. Tailored counseling is effective in decreasing muscle inactivity in sedentary workers. Physical activity and health in work life. International PhD course 2012 May 21-25. University of Southern Denmark, Odense, Denmark.
Pesola, A.J., Laukkanen, A., Tikkanen, O., Sääkslahti, A., Sipilä, S., Kainulainen, H., Finni, T. Muscle inactivity time is associated with cardio-metabolic biomarkers in physically active healthy people. 5th International Congress on Physical Activity and Public Health, 8.-11.4.2014, Rio de Janeiro, Brazil.
Pesola, A.J., Laukkanen, A., Tikkanen, O., Sääkslahti, A., Sipilä, S., Kainulainen, H., Finni, T. Muscle inactivity time is associated with cardio-metabolic biomarkers independent of physical activity. The International 22nd Puijo Symposium, 24.-28.6.2014, Kuopio, Finland
Olli Tikkanen, Sarianna Sipilä, Anna-Stina Kuula, Arto Pesola, Piia Haakana, Taija Finni Juutinen Muscle Activity During Daily Life in the Older People The International 22nd Puijo Symposium 25.6.2014.
Taija Finni Juutinen, Olli Tikkanen, Salme Kärkkäinen Älyhousut, sykemittari ja kiihtyvyysmittari energiankulutuksen ennustajina. Kuntotestauspäivät, Jyväskylä 21.3.2014.
Haakana P, Tikkanen O, Pullinen T, Rantalainen T, Finni T. Pääliikuttajalihaksemme ovat inaktiivisia yli 70% ajasta normaalissa päivittäisessä elämässämme. Liikuntalääketieteen päivät Helsinki 21.11.2010.
Tikkanen O, Haakana P, Perez G, Pullinen T, Finni T. Energiankulutuksen arviointimenetelmien vertailu: Reisilihasten EMG aktiivisuus, syke ja kiihtyvyys kävelyssä ja juoksussa. Liikuntalääketieteen päivät Helsinki 21.11.2010.
Arto Pesola, Arto Laukkanen, Piia Haakana, Marko Havu, Sarianna Sipilä, Arja Sääkslahti, Taija Finni. Yksilöllisellä neuvonnalla saadaan vähennettyä istumatyöntekijöiden lihasten inaktiivisuutta. Liikuntalääketieteen päivät 6.-7.11.2012 Helsinki, Finland
Pesola A, Laukkanen A, Haakana P, Havu M, Sipilä S, Sääkslahti A, Finni T. 2013 Yksilöllinen neuvonta vähentää lihasten inaktiivisuutta toimistotyöntekijöillä. Abstrakti, Liikuntatieteen päivät, 12.-13.6.2013, Jyväskylä.
Show more results
Invited Scientific Presentations
Taija Finni: Textile electrodes for EMG monitoring in daily-life activities. Annual meeting of Finnish society for Sports Medicine 6.-7.11.2012, Helsinki, Finland
Taija Finni: Textile electrodes for EMG monitoring in daily-life activities. International Society of Electromyography and Kinesiology, Pre-congress workshop on Novel Methods in EMG. Brisbane, 18.7.2012.
Taija Finni: Muscle activity during daily life - how much exercise adds? The Swedish School of Sport and Health Sciences 7.11.2014
Taija Finni: Inactivity epidemiology-What if you didn't stand up from the chair? International Symposium on Exercise Physiology: Focus on High-Intensity Training and Nutrition 21.11.2014.
Show more results
Other Publications
Taija Juutinen Finni: Lihas lepää pääosan päivää – liikkuvallakin. Liikunta ja Tiede 47, 4(10):26-29, 2010.
(Finnish magazine)
Taija Juutinen Finni: Ne pienet päivittäiset lihasaktiivisuusteot. Liikunta ja Tiede 49, 5(12):41-23, 2012.
(Finnish magazine)
Taija Juutinen Finni, Arto Laukkanen, Arto Pesola, Arja Sääkslahti (2013): Arjen pienet valinnat kartuttavat perheen liikuntaa. Liikunta ja Tiede 50(2-3):32-35.
(Finnish magazine)